Oblok a okno

24.02.2011 13:01

  Je  slovo  oblok  spisovné?  Odpoveď  na  ňu  možno  nájsť  aj  v  Pravidlách  slovenského  pravopisu  a  v  Krátkom  slovníku  slovenského  jazyka.  Z  týchto  príručiek  sa  záujemca  dozvie,  že  ide  o  spisovné  slovo,  ktoré  možno  používať  v  akejkoľvek  komunikačnej  situácii  popri  synonymnom  slove  okno.  Možno  ešte  dodať,  že  slovo  oblok    oporu  v  stredoslovenských  a  východoslovenských  nárečiach,  slovo  okno  v  západoslovenských  nárečiach  a  že  v  odbornej  komunikácii  sa  uprednostňuje  slovo  okno.    

 

 Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas