Oveľa viac šťastnejší?

10.04.2012 07:00

V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť so slovnými spojeniami oveľa viac šťastnejší, oveľa viac pestrejší, oveľa viac rýchlejší, oveľa viac obľúbenejší, oveľa viac krajšia a pod., v ktorých sa vyskytuje príslovka viac, ktorá je tvarom druhého stupňa príslovky veľa, a zároveň aj druhý stupeň prídavných mien. Takéto vyjadrenia však nie sú z jazykovej stránky v poriadku. Náležité sú vyjadrenia s príslovkou viac a s prídavným menom v základnom tvare, teda oveľa viac šťastný, oveľa viac pestrý, oveľa viac rýchly, oveľa viac obľúbený,  oveľa viac krásna. Ešte vhodnejšie sú vyjadrenia bez príslovky viac a s prídavným menom v tvare druhého stupňa, teda oveľa šťastnejší, oveľa pestrejší, oveľa rýchlejší, oveľa obľúbenejší, oveľa krajšia.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas