P. Láni platil robotníkov vlastnými papierovými peniazmi, prvými v Uhorsku
Pavol Láni (1670-1733) podnikal najmä v železiarstve, bol napríklad majiteľ železných hámrov v Dobšinej a Betliari, spolumajiteľ medených baní v Dobšinej, vyrábal banské a poľnohospodárske nástroje, vlastnil dobšinský pivovar. Robotníkov platil vlastnými papierovými peniazmi, prvými v Uhorsku. Bol podžupan v Gemerskej stolici a niekoľkokrát poslanec uhorského snemu.

P. Láni ako svedok na súde v roku 1713: Uhorčík aj Jánošík boli dobrí ľudia
Pavol Láni sa ako podžupan vyjadril pred úradmi v prospech zbojníkov Juraja Jánošíka a Tomáša Uhorčíka, súdených v Liptovskom Mikuláši. V dokumentoch zo súdneho procesu s Uhorčíkom sa o Pavlovi Lánim píše: „...podžupan hovoril, že poznal Uhorčíka aj spolu s Jánošíkom ako dobrého a vážneho človeka". Jánošíka úrady chytili u Uhorčíka v Klenovci, teda v oblasti, kde pôsobil aj podžupan P. Láni.

P. Láni bol v roku 1731 angažovaný vo vlastivednom projekte M. Bela
Najväčšou prácou učenca Mateja Bela (1684-1749) je vlastivedné dielo Notitia Hungariae novae historico-geographica (Historicko-zemepisné poznatky o súvekom Uhorsku). Pred jeho tlačou sa k zozbieraným poznatkom o jednotlivých uhorských stoliciach nechával vyjadriť príslušným stoličným úradom. Historik Ján Tibenský píše, že v roku 1731 sa na partikulárnej kongregácii Gemerskej župy v Plešivci čítala žiadosť „pána Mateja Bela, historiografa uhorského kráľovstva", v ktorej im predostrel osnovu popisu ich stolice a prosil ich o pripomienky. Poverili práve Pavla Lániho, aby vypracoval odpoveď.

Oblasť Lániho Huta pri Dobšinej
Mimochodom, pri meste Dobšiná je oblasť dodnes nazývaná Lániho Huta, nesúca názov po Pavlovi Lánim, ktorý tu kedysi založil železiarsky komplex.

Erb mesta Dobšiná