Pani učiteľky či panie učiteľky

10.10.2012 06:10

Podstatné meno pani, keď stojí samostatne alebo s prívlastkom, skloňujeme. V jednotnom čísle má tvary bez mojej pani, dám tejto pani, vidím našu paniu, o našej pani, s našou paňou, v množnom čísle má tvary dve panie, bez našich paní, dvom paniam, vidím tri panie, o dvoch paniach, so vznešenými paniami. Ak sa podstatné meno pani používa pred menom alebo titulom, zostáva nesklonné, napr. o pani Novákovej, s pani doktorkou. Ako nesklonné zostáva aj v množnom čísle, napr. pani učiteľky, pani učiteľkám, o pani doktorkách. Najmä pri oslovení viacerých žien môžeme namiesto nesklonného tvaru pani použiť aj tvar nominatívu množného čísla panie, napr. panie učiteľky, panie poslankyne.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas