Paul Verlaine sa narodil

30.03.2013 06:08

30. marca 1844 sa v Metz narodil Paul Verlaine, francúzsky básnik, predstaviteľ symbolizmu. Zomrel 8. januára 1896 v Paríži.

Vrcholom jeho tvorby a zároveň jeho najmelodickejším dielom je zbierka Romance bez slov. Táto zbierka znamená zásadný obrat k novým básnickým prostriedkom subjektívnej lyriky. Zbierka zahrňuje viac ako 20 básní rozdelených do štyroch oddielov:

Verlaine narozdiel od parnasistického kultu formy uplatňoval citovú bezprostrednosť a využitie hudobných prostriedkov verša, čím výrazne zasiahol do metrického a rýmového systému (asonancie).

 

Potom, ako učil francúzštinu v Anglicku a na katolíckom kolégiu v Paríži sa pokúšal o vedenie farmy. Skrachoval a po roku 1883 upadol do takej biedy, že takmer umrel hladom. Jeho podlomenému zdraviu vôbec neprospieval alkohol, ktorý tak často pil a doslova žobrácke ubytovanie – malá izbička v Latinskej štvrti. Posledný raz vydýchol 8. januára 1896 v Paríži, pochovaný je na cintoríne Batignolles.

Povedal: Opíjam sa, aby som si zachoval povesť.

 

Zdroj: wikipedia.org