Pavel Blaho sa narodil

25.03.2013 06:54

25. marca 1867 sa v Skalici narodil lekár, národný buditeľ, priekopník česko-slovenskej vzájomnosti Pavel Blaho. Vydával týždenník Pokrok, kalendár Nová domáca pokladnica. Zakladateľ Katolíckeho kruhu v Skalici, potravinárskych spolkov a úverových družstiev. V Luhačoviciach, kde bol kúpeľným lekárom, usporadúval zjazdy Česko-slovenskej jednoty. V r. 1918 bol členom Šrobárovej dočasnej vlády, v r. 1920-27 poslanec NZ. Venoval sa ochotníckej divadelnej a muzeálnej činnosti. Zomrel 29. novembra 1927 v Bratislave.

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME

          wikipedia.org