Pavel Bunčák sa narodil

04.03.2013 06:25

4. marca 1915 sa v Skalici narodil Doc. PhDr. Pavel Bunčák, slovenský básnik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, publicista a prekladateľ. Zomrel 5. januára 2000 v Bratislave.

Prvé básne uverejňoval v časopisoch Svojeť, Elán a Slovenské pohľady, neskôr pravidelne prispieval aj do časopisov Slovenská literatúra a Slovenská reč. Svojou tvorbou sa radí medzi slovenských nadrealistov, ktorých ovplyvnil francúzsky surrealizmus a český poetizmus. Vo svojej tvorbe využíva prírodné, intímne a spoločenské motívy a v poézii hľadá prirodzenosť, lásku a ľudskosť, vďaka čomu sa častým motívom jeho veršov stáva srdce. Okrem vlastnej tvorby sa venoval i prekladom z francúzskej poézie (Charles Baudelaire, Paul Eluard, Guillaume Apollinaire a i.), ale aj z poľskej a ruskej poézie. Preklady publikoval časopisecky.

 

Poézia

 •     1941 – Neusínaj, zažni slnko
 •     1946 – S tebou a sám
 •     1948 – Zomierať zakázané
 •     1954 – Pierkom holubice
 •     1962 – Prostá reč
 •     1966 – Je to pravda, je to sen
 •     1971 – Hrdá samota
 •     1973 – Útek a návrat
 •     1975 – Básne
 •     1978 – Spáč s kvetinou
 •     1989 – Škola nostalgie
 •     2002 – Záhradník snov

Próza

 •     1973 – Hriešna mladosť

 

Zdroj: sk.wikipedia.org