Pavel Kuzmány bol ako chlapec s otcom v Ružomberku

23.03.2012 09:57

Pavel Kuzmány bol ako chlapec s otcom v Ružomberku. Spýtal sa otca, čo je to za meno Ružomberok. Karol Kuzmány vyložil synovi, že je to nemecké meno pre slovenské mesto a značí toľko, ako „Ružový vrch“.

„A kdeže je ten vrch s tými ružami?“

„Toho vôbec niet, — a práve preto menuje sa to ,Rosenberg'.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 26-27)