Pavel Kyrmezer zomrel

19.03.2013 04:40

19. marca 1589 v Uherskom Brode zomrel Pavel Kyrmezer, slovenský renesančný dramatik a náboženský spisovateľ. Nevieme presný dátum narodienia. Narodil sa v Banskej Štiavnici.

Významné miesto v dejinách literatúry mu zabezpečili po česky alebo ľudovým jazykom vo veršoch písané divadelné hry. Ich námetom sú biblické motívy, ale spracovanie vyniká kritickým pohľadom na súveký svet. Tieto diela sú jedným z prvých prejavov meštianskeho, od školy nezávislého divadla. Jeho hry znamenajú vrchol slovenskej a českej humanistickej a renesančnej literatúry.

 

Dielo:

    * 1566 - Komedia česká o Bohatci a Lazarovi, divadelná hra

    * 1573 - Komedia nová o vdově, kteruž Pán Buoh předivným spuosobem skrze Elizea proroka od věřitele jejiho vysvobodil, divadelná hra

    * 1576 – Cirkevné zákony (Leges ecclesiasticae)

    * 1578 – Huba (Spongia)

    * 1579 – Malá biblí, to jest Vyučování mládeže i lidí sprostných pobožnosti křesťanské, katechizmus a cirkevný poriadok

    * 1580 – Rokovanie o zjednotení (Acta concordiae), popísanie sporu s Jednotou bratskou

    * 1581 - Komedia o Tobiášovi, divadelná hra

    * 1585 – Vyznanie viery (Confessio fidei)

 

Zdroj: sk.wikipedia.org