Pavol Markovič zomrel

29.10.2017 06:44

29. októbra 1902 v Hrachove zomrel Pavol Markovič, slovenský spisovateľ, národnokultúrny dejateľ a evanjelický kňaz. Narodil sa  20. decembra 1829 sa v Banskej Bystrici-Radvani.

Narodil sa v rodine Michala Markoviča a jeho manželky Zuzany, rodenej Tvrdoňovej. Študoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, od roku 1846 v Levoči, potom na evanjelickom kolégiu v Prešove. Počas štúdia sa zúčastňoval na národnokultúrnej práci štúrovskej mládeže v Levoči, pôsobil v slovenských kultúrnych spolkoch a usiloval sa o upevnenie slovenského národného povedomia proti rastúcej maďarizácii. Prispel do Dobšinského povestí a do Korouhve na Sionu.

 

Zdroj: wikipedia.org