Pavol Suržin zomrel

28.02.2013 07:17

28. februára 1992 v Levoči zomrel Pavol Suržin, slovenský básnik. Narodil sa 30. júna 1939 v Smižanoch.

Pochádzal z robotníckej rodiny a vzdelanie získaval v Spišskej Novej Vsi a na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe. Po ukončení štúdia pôsobil ako stredoškolský profesor v Ždani.

 

Tvorba

Na začiatku 60. rokov časopisecky debutoval v časopise Mladá tvorba, knižne debutoval v roku 1966 zbierkou básní Už stúpa prach, v ktorej vyjadril obavy z ohrozenia človeka násilím, pričom tvárne i tematicky sa k nej neskôr vrátil v zbierke V ťahu hrobov. V zbierke Spi, krásna Verona poetizuje vzťah k žene, prírodno-ľúbostné motívy prináša zbierka Šašo v prstoch lásky, sociálne motívy v konfrontácii s prítomnosťou zbierka Pokiaľ ma má život. Problémy života a smrti i vlastnej existencie sú v strede pozornosti zbierok Perie a skaly a Pamäti z kameňolomu.

 

Dielo

  •     1966 – Už stúpa prach
  •     1968 – Spi, krásna Verona
  •     1969 – V ťahu hrobov
  •     1973 – Šašo v prstoch lásky
  •     1980 – Pokiaľ ma má život
  •     1989 – Perie a skaly
  •     1992 – Pamäti z kameňolomu
  •     1994 – Ondrej Zlacký

 

Zdroj: wikipedia.org