Pavol Szinyei Merse sa narodil

04.07.2013 07:40

4. júl 1845 sa v Chminianskej Novej Vsi (po maďarsky Szinyeújfalu ) narodil Pavol Szinyei Merse alebo Pavol Sinei Merše (po nemecky Paul von Szinyei-Merse, po maďarsky Szinyei Merse Pál), maďarský maliar, korý mal tak rád slovensko a východ Slovenska, že môžeme rozprávať o maďarsko-slovenskom maliarovi. Zomrel 2. februára 1920 v Jarovniciach (po maďarsky Jernye).

Narodil sa v Chminianskej Novej Vsi, maliarstvo študoval na Akadémii v Mníchove. Patril k priekopníkom impresionizmu v Uhorsku a celej strednej Európe.

Angažoval sa aj politicky. Bol zvolený do parlamentu, kde sa usiloval o modernizáciu vzdelávania.

 

 

Zdroj: wikipedia.org

https://mek.niif.hu/01300/01349/html/elemzes.htm

https://polarbearstale.blogspot.com/2009/07/pal-szinyei-merse-1845-1920.html

https://members.chello.hu/ateista/szinyei.html