Pavol Ušák Oliva zomrel

01.03.2013 06:43

1. marca 1941 v Kvetnici (teraz súčasť Popradu) zomrel Pavol Ušák Oliva (vl. menom Pavol Ušák, pseudonymy Ivo Martinovič, Milo Juriščov, Mirko Hrázdecký, Paľo Oliva, Paľo U. Oliva), slovenský básnik katolíckej moderny a rímskokatolícky kňaz. Narodil sa 14. novembra 1914 v Kátlovciach.

Pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval na gymnáziu v Trnave a pokračoval štúdiom katolíckej teológie v Trnave, Bratislave a v Spišskej Kapitule. V roku 1939 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán začal pôsobiť vo Veličnej na Orave, kde bol farárom básnik staršej generácie Ignác Grebáč Orlov. Už v mladom veku ochorel na tuberkulózu, z ktorej sa liečil vo Vysokých Tatrách, no napokon jej podľahol. V Poprade je po Pavlovi Ušákovi Olivovi pomenované cirkevné gymnázium.

 

Tvorba

Prvé verše publikoval v časopisoch Prameň, Saleziánske zvesti, Kultúra, Svojeť a Elán. Počas života mu vyšla jediná básnická zbierka Oblaky. Známa je taktiež nedatovaná súkromná bibliofília Čierne kvietie. Z Olivových básní často vyznieva smútok, neistota a skepsa, iné sú venované vzťahu muža a ženy a otázkam náboženskej viery. Oliva sa často porovnáva tvorbou a podobným životným osudom (tuberkulóza, Tatry..) s Jiřím Wolkerom. Kým sociálny (socialistický) básnik Jiří Wolker nachádza tragičnosť človeka v jeho triednom a protirečivom zápase za lepší zajtrajšok, Oliva sa vnára do širokej harmónie spirituálnej poézie smerujúcej cez oblaky a výšky k Bohu.

 

Dielo

  •     1939 – Oblaky, básnická zbierka
  •     1942 – Tak umieral básnik Paľo Oliva, zbierka nepublikovaný diel a spomienková publikácia, ktorú zostavili Janko Silan a Mikuláš Šprinc, (Trnava)
  •     1991 – Bozk pozná smútok úst…, výber básní, ktorý zostavil Štefan Moravčík
  •     Čierne kvietie, nedatovaná súkromná bibliofília

 

Plné texty diel P. U. Olivu (https://zlatyfond.sme.sk/autor/145/Pavol-Usak-Oliva)

 

Zdroj: sk.wikipedia.org