Peter Ševčovič zomrel

14.04.2014 07:45

14. apríla 2006 v Bratislave zomrel Peter Ševčovič, slovenský prozaik, dramatik a scenárista, autor literatúry pre deti a mládež. Narodil sa 16. marca 1935 v Bratislave.

Venoval sa písaniu noviel, románov, ale tiež písal televízne hry a seriály a divadelné hry. Námety pre jeho hry sú rôznorodé - od robotníckeho hnutia cez 2. svetovú vojnu a život v neúplných rodinách, až po aktuálne spoločenské problémy. Písal diela tak pre dospelých, ako aj pre deti a mládež.

 

Zdroj: wikipedia.org