Pierko, štetec, nie mašlovačka

23.06.2012 06:22

Pracovníčka spoločnosti zaoberajúcej sa predajom kuchynských potrieb sa spytovala, či sa pomôcka, ktorou sa napríklad spracované cesto pred pečením potiera vajíčkom alebo plech na pečenie potiera tukom, volá mašlovačka alebo štetec. Slovo mašlovačka je v slovenčine motivačne nepriezračné. Je to české slovo utvorené od slovesa mašlovat a to podľa etymologických slovníkov zrejme od staršieho českého slovesa másliti s významom „potierať maslom alebo iným tukom“. V slovenčine sa pomôcka na potieranie cesta či plechu zhotovená zo zväzku husacích pier oddávna volá pierko. Ak je takáto pomôcka zhotovená z prírodných alebo umelých štetín, volá sa štetec.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas