Písanie čiarky

22.01.2011 10:03

PÍSANIE ČIARKY

ČIARKA V JEDNODUCHEJ VETE

 1. Oslovenia: Pripravili sme vám, milé deti, prekvapenie. Zuzana, si tu už dlho?
 2. Pozdravy: Ahoj, máte sa dobre? Dobrý deň, ako sa máte?
 3. Citoslovcia (ak nenahrádzajú vo vete vetný člen)

Bŕŕ, to je ale zima. Už aby som ťa tu nevidel, marš!

 1. Viacnásobný vetný člen

Nezbierali sme maliny, ale jahody.  Tu sa dočítate o skromných, obetavých, ale aj pyšných a ľahostajných ľuďoch.

POZOR! Čiarka sa nepíše, ak sú členy spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či (Zbierali ste maliny alebo jahody?)

POZOR! Čiarka sa píše v kombináciách i-i, aj-aj, alebo-alebo, ani-ani, buď-alebo, či-alebo (Nepomohli nám ani v dome, ani v záhrade. Pomáhaj buď doma, alebo v záhrade!)

 1. Prístavok

Bondra, výborný slovenský hokejista, zariadil priaznivý výsledok.

Trnava, kedysi kráľovské mesto, má aj dnes svoje čaro.

POZOR! Čiarka sa nepíše pred zhodným prívlastkom, ktorý nasleduje za nadradeným podstatným menom

(Žiak Mrkvička zasa chýbal. Mal by si to povedať kamarátovi Petrovi. Najdlhšia slovenská rieka Váh ústi do Dunaja.)

 1. Hodnotiace častice (ak sa týkajú významu celej vety)

Naši športovci, prirodzene, opäť sklamali. To sa vám, pravda, nepáčilo.

 1. Vytýčený vetný člen: Peter, ten má vždy dobrý nápad. Kuchyňa, v tej sa cíti najlepšie.
 2. Rozvitý prechodník, napr. Auto sa pohlo, ticho vŕzgajúc.
 3. Údaje v adrese, ak sú písané za sebou, napr. Jana Malá, Novoveská č. 8, 04023 Košice

ČIARKA V SÚVETÍ

 1. V podraďovacom súvetí je hlavná veta od vedľajšej vždy oddelená čiarkou


Nemohli sme prísť, lebo sme boli chorí.

Všimol si si, že sa tu mnohé zmenilo?

Nechal ich tam, kde ich našiel.

Nevieme, čo sa tu stalo, ale musíme pomôcť.

Povedal jej, čo si myslí, a odišiel.


 

 1. V priraďovacom súvetí sa čiarka píše, ak vety nie sú spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či


Spadol zo stromu, no neudrel sa.

Ponáhľala sa, ale nestihla prísť včas.

Nebola smutná, veď sa nič nestalo.

Rada nám navarila, ba aj koláč upiekla.

Navarila nám i koláč nám upiekla.

Pomôžete nám alebo budete len tak stáť?.


 

 1. Čiarka sa musí písať v kombináciách aj-aj, i-i, ani-ani, alebo-alebo, buď-alebo, či-či


Vtedy sme im aj poradili, aj sme ich povzbudili.

Či sa vám chce, či na to nemáte chuť, pôjdete s nimi.

I izby upraceš, i jedlo pripravíš!

Bola alebo nepripravená, alebo sa tak iba tvárila.

Buď ma poslúchneš, alebo si to urob sám.


 

 1. Vloženú vetu z oboch strán (Vedľajšia veta prívlastková), napr. Mali sme z víťazstva radosť, ktorú nám neskalilo ani Petrovo hundranie, a všetci sme išli oslavovať.
 2. Čiarka sa musí písať pred: a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom

Neučila sa, a predsa si poradila.

Prišlo ich veľa, a to ešte mnohí odmietli.

Boli sme šťastní, a tak sme sa všetci usmievali.

Dali sme im veľa peňazí, a jednako im nestačilo.

Sme tu noví, a preto iba ticho postávame.

 

ČIARKOU NEODDEĽUJEME

 • vety v priraďovacom súvetí a vetné členy spojené spojkami a, i, aj, ani, alebo, či, napr. Peťo a Maťo hrajú golf.
 • nerozvitý prechodník, napr. Auto sa pohlo vŕzgajúc.
 • časticu, ktorá má význam iba pre jeden vetný člen, napr. Azda mal ísť spať skôr.