Písanie skratiek vedeckých hodností za menom

19.02.2012 12:16

Často dostávame otázku, ako sa majú písať skratky vedeckých hodností kandidát vied, doktor vied, doktor filozofie, t. j. skratky CSc., DrSc. a PhD. Platí zásada, že skratky vedeckých hodností CSc., DrSc. a PhD. sa píšu za menom a od mena sa oddeľujú čiarkou, napr. Ing. Karol Vrba, CSc., prof. RNDr. Ján Novák, DrSc., Ing. Jozef Medveď, PhD. Ak za menom a skratkou vedeckej hodnosti pokračuje veta, za skratkou vedeckej hodnosti pred pokračujúcou časťou vety píšeme čiarku, to značí, že skratka je od ostatnej vety oddelená čiarkami, napr. Konferencia sa začala prednáškou Ing. Jozefa Medveďa, PhD., na tému Ako vzdorovať kríze.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas