Plávať - plávajú, nie plávu

28.04.2012 06:34

Plávať - plávajú, nie plávu

 

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s vyjadreniami typu ryby plávu pri hladine, vo vode plávu telá uhynutých zvierat, na vode plávu kovové pontóny, nečistoty plávu na hladine bazéna. V tejto súvislosti sme dostali otázku, či tvar 3. osoby množného čísla od slovesa plávať v podobe plávu je správny. V spisovnej slovenčine tvar 3. osoby množného čísla slovesa plávať má podobu plávajú, o čom sa každý môže presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu či v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Správne teda je ryby plávajú pri hladine, vo vode plávajú telá uhynutých zvierat, na vode plávajú kovové pontóny, nečistoty plávajú na hladine bazéna.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas

Detect language » Hungarian
 

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s vyjadreniami typu ryby plávu pri hladine, vo vode plávu telá uhynutých zvierat, na vode plávu kovové pontóny, nečistoty plávu na hladine bazéna. V tejto súvislosti sme dostali otázku, či tvar 3. osoby množného čísla od slovesa plávať v podobe plávu je správny. V spisovnej slovenčine tvar 3. osoby množného čísla slovesa plávať má podobu plávajú, o čom sa každý môže presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu či v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Správne teda je ryby plávajú pri hladine, vo vode plávajú telá uhynutých zvierat, na vode plávajú kovové pontóny, nečistoty plávajú na hladine bazéna.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas