Poliklinika a polytechnika

16.12.2012 06:57

 

Niektorí používatelia slovenčiny si kladú otázku, prečo sa v slove poliklinika píše v prvej časti poli- mäkké i a prečo sa v slove polytechnika v jeho prvej časti píše tvrdé y. V slove poliklinika prvá časť poli- s mäkkým i súvisí s gréckym slovom polis s významom „mesto“, teda poliklinika je vlastne mestská klinika. V slove polytechnika prvá časť poly- s ypsilonom má takisto pôvod v gréčtine, ale základný význam „mnoho“. Prvá časť poly- s ypsilonom je aj v mnohých ďalších slovách, ako sú polyester, polyetylén, polygamia, polymér, polysacharid atď.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas