Používateľ počítača, používateľ internetu

18.02.2012 12:36

V spisovnej slovenčine máme nedokonavé slovesá používať a užívať, no každé z nich má iný význam. Sloveso používať má význam „upotrebúvať na istý cieľ“, sloveso užívať má význam „prijímať do žalúdka“, ale aj význam „zažívať radosť z niečoho“. Používame napr. stroje, nástroje, prístroje, pracovné pomôcky, dopravné prostriedky, počítačové programy, užívame lieky, sirup proti kašľu, ale užívať si môžeme aj počas dovolenky. Na pomenovanie toho, kto niečo používa, máme utvorené podstatné meno používateľ. Ten, kto používa pri svojej práci počítač, je používateľ počítača, ten, kto používa internet, je používateľ internetu, ten, kto využíva nejakú službu, je používateľ služby, ten, kto používa informačné technológie, je používateľ informačných technológií.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas