Prarodičia

20.03.2012 05:59

Dostali sme otázku, aký význam má slovo prarodičia, či je toto slovo synonymné, teda rovnoznačné, so slovným spojením starí rodičia. V spisovnej slovenčine nemôžeme dať znamienko rovnosti medzi výrazmi starí rodičia a prarodičia, lebo starí rodičia sú rodičia otca alebo matky, kým prarodičia sú rodičia starého otca alebo starej matky. Je tu iný stav ako v češtine, kde sa slovom prarodiče pomenúvajú rodičia otca alebo matky. V slovenčine jednu generáciu tvoria rodičia, druhú generáciu tvoria starí rodičia a tretiu generáciu tvoria prarodičia. Slovo prarodičia má v slovenčine aj ďalší význam, a to význam „dávni predkovia“.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas