Pravda, pravdaže, nie ovšem

04.08.2012 06:12

Niekedy sa v reči stretáme so slovom ovšem, ktorým sa potvrdzuje platnosť výpovede, ktorým sa nadväzuje na kontext s významom uznania možnosti alebo vyjadruje sa ním zdôraznený súhlas, napr. Ovšem, ten prístup nebol vôbec jednoduchý. - Ak sa, ovšem, objaví chyba. - Ovšem, stávková kancelária chce naše peniaze. - Prídeš? Ovšem. Slovo ovšem však nie je súčasťou slovnej zásoby slovenčiny. Je to české slovo, ktoré má v slovenčine viacero ekvivalentov, napríklad slová pravda, pravdaže, prirodzene, pochopiteľne, samozrejme. Správne teda je: Pravda, ten prístup nebol vôbec jednoduchý. - Ak sa, prirodzene, objaví chyba. - Pochopiteľne, stávková kancelária chce naše peniaze. - Prídeš? Pravdaže.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas