Pravopis názvov typu horehronský región

19.02.2012 12:39

V slovenčine sa v ostatných rokoch často používa slovo región, ktoré má pôvod v latinčine a ktorým sa pomenúva nie celkom presne ohraničené územie. Slovo región sa používa vo významoch, ktoré môžeme vyjadriť slovami krajina, kraj, okres, oblasť, územie. Často sa stretáme so spájaním slova región so vzťahovými prídavnými menami utvorenými od názvov miest, ale aj od iných geografických názvov, napr. bratislavský región, trnavský región, piešťanský región, tatranský región, oravský región, horehronský región. V tejto súvislosti sme dostali otázku, či sa takéto názvy majú písať s malým začiatočným písmenom, alebo s veľkým začiatočným písmenom. Keďže tieto názvy nie sú oficiálnymi geografickými názvami, píšeme ich s malým začiatočným písmenom.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas