Pražania, Brňania, Ostravčania

20.11.2012 06:34

 

V jazykových prejavoch sa niekedy stretáme s obyvateľskými menami utvorenými od názvov českých miest Praha, Brno, Ostrava v podobe Pražák - Pražáci, Brňák - Brňáci, Ostravák - Ostraváci. Namiesto týchto podôb obyvateľských mien utvorených príponou -ák, v množnom čísle príponou -áci, je náležité v oficiálnych verejných prejavoch používať podoby obyvateľských mien utvorených príponou -an, resp. -čan, v množnom čísle príponou -ania, resp. -čania, teda Pražan - Pražania, Brňan - Brňania, Ostravčan - Ostravčania.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas