pred Kristom, pred naším letopočtom

08.02.2011 07:34

Pri uvádzaní letopočtu sú správne vyjadrenia pred Kristom (pred Kr.) i pred naším letopočtom (pred n. l.), po Kristovi (po Kr.) i nášho letopočtu (n. l.).

Zdroj: Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV