Priestupný rok či prestupný rok?

25.05.2012 06:50

Každý štvrtý rok máva február namiesto 28 dní o jeden deň viac, t. j. 29 dní. Aj tohto roku sme mali vo februári 29 dní. To má dôsledok na celkový počet dní v roku, takže namiesto 365 dní bude v tomto roku až 366 dní. V tejto súvislosti sme dostali otázku, či sa rok s 366 dňami nazýva prestupný rok alebo priestupný rok. V slovenčine máme prídavné meno prestupný s významom „súvisiaci s prestupom“, napr. prestupný lístok, prestupná stanica. Okrem toho máme aj prídavné meno priestupný s významom „prestupujúci istý počet“ a práve toto prídavné meno sa používa v spojení so slovom rok. Správne je teda priestupný rok.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas