Primátor mesta Žiliny

30.10.2012 06:49

Dostali sme otázku, či je správne používať slovné spojenia typu primátor mesta Žiliny, či by sa nemal v tomto spojení používať názov mesta v tvare nominatívu, teda primátor mesta Žilina. Používanie názvu mesta v tvare genitívu pri slove mesto, ktoré je v tvare genitívu, teda mesta Žiliny, je správne, hoci ani používanie názvu mesta v tvare nominatívu nie je nesprávne. Treba však povedať, že slovo mesto je v citovanom spojení nadbytočné, lebo už v slove primátor je obsiahnutá okolnosť, že sa týka mesta, keďže slovo primátor má význam „najvyšší (volený) predstaviteľ mesta“. Preto úplne stačí povedať primátor Žiliny, primátor Nitry a pod.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas