Profesijný, profesiový životopis, nie profesný životopis

22.01.2011 08:56

Od  podstatného  mena  profesia  sa  používajú  štyri  podoby  prídavného  mena,  a  to  profesijný,  profesiový,  profesionálny  a  profesný.  Z  nich  za  správne  sa  pokladajú  iba  podoby  profesijný,  profesiový  a  profesionálny,  v  ktorých  sa  zachováva  samohláska  i  z  podstatného  mena  profesia.  Kým  prídavné  mená  profesijný  a  profesiový  sa  vzťahujú  iba  na  podstatné  meno  profesia,  prídavné  meno  profesionálny  sa  vzťahuje  aj  na  podstatné  meno  profesionál.  Preto  životopis  zameraný  na  pracovnú  činnosť  človeka  je  vhodné  nazývať  profesijný,  prípadne  profesiový  životopis.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu