Protestant a protestujúci

04.04.2012 06:23

V spravodajských a publicistických textoch sa môžeme stretnúť s používaním slova protestant, v množnom čísle protestanti, napríklad v takýchto výpovediach: protestanti v Grécku podpálili niekoľko budov, polícia v Toronte zatkla vyše päťsto protestantov proti samitu. Používanie slova protestant v takýchto a podobných vyjadreniach nie je vhodné, lebo v súčasnej slovenčine slovo protestant má význam „príslušník niektorého z reformovaných cirkevných spoločenstiev“, no v citovaných výpovediach o nič také nejde. Na pomenovanie toho, kto protestuje proti niečomu, máme slovo protestujúci, ktoré sa malo použiť aj v citovaných výpovediach, teda protestujúci v Grécku podpálili niekoľko budov, polícia v Toronte zatkla vyše päťsto protestujúcich proti samitu.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas