Rainer Maria Rilke sa narodil

04.12.2013 06:08

4. decembra 1875 sa v Prahe narodil Rainer Maria Rilke celým menom René Karl Wilhelm Johann Jozef Maria Rilke, jeden z najvýznamejších nemecky píšucich básnikov na prelome 19. a 20. storočia. Napísal aj jeden román a niekoľko poviedok. Zomrel 29. decembra 1926 v sanatóriu Valmont pri Montreux vo Švajčiarsku.

Pobyt v Paríži bol pre Rilkeho sčasti negatívnym zážitkom, čo neskôr vykreslil vo svojom jedinom románe Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (po slovensky: Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho, prel. P. Bžochová). Napriek tomu sa práve tu, okrem Augusta Rodina, ktorý ho v rokoch 1905 až 1906 zamestnával ako svojho sekretára, stretával s mnohými významnými umelcami. V Paríži vytvoril niekoľko básnickych zbierok, napr. Neue Gedichte (1907), Der neuen Gedichte anderer Teil (1908), dve básne Requiem (1909 - do slovenčiny preložil M. Richter /Elégie a rekviem, 2003/) a už zmienený román Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, fiktívny denník mladého dánskeho umelca v Paríži, ktorý prechádza duševnou krízou. Na románe začal pracovať v roku 1904, ale dokončil ho až v roku 1910.

Prvý veľký úspech mu priniesla novoromantická poéma v próze Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, (po slovensky: Pieseň o láske a smrti korneta Krištofa Rilkeho, prel. M. Válek, 1969 a M. Richter, 2006) z roku 1906.

V roku 1906 sa stretol s českou grófkou Sidóniou Nádhernou, ktorá bola až do Rilkeho smrti jeho blízkou priateľkou a ktorú niekoľkokrát navštívil na jej zámku Vrchotovy Janovice v Čechách. Bol to Rilke, kto jej dôrazne vyhovoril svadbu so spisovateľom a novinárom Karlom Krausom, ktorý sa o ňu vážne uchádzal.

V roku 1910 sa Rilke zblížil so svojou ďalšou priateľkou a podporovateľkou, kňažnou Máriou Thurn und Taxis-Hohenlohe, ktorá sa stala jeho doživotnou obdivovateľkou a dala mu na krátky čas k dispozícií svoj palác v Benátkach a zámok v Loučni. Jej zámok Duino na Jadrane neďaleko Terstu a jeho krásne okolie Rilkeho inšpirovalo k napísaniu prvých dvoch elégií a ďalších častí elegických básní, ktoré sa neskôr mali stať súčasťou knihy Duineser Elegien (po slovensky Duinské elégie).

Rilke sa priatelil s celým radom významných osobností a písal si s nimi. Patrili medzi nich napríklad Hugo von Hofmannsthal, Paul Valéry, André Gide, Stefan Zweig či Rilkeho veľký obdivovateľ Boris Pasternak. V posledných mesiacoch svojho života si dopisoval aj s ruskou exilovou poetkou Marinou Cvetajevovou.

V priebehu prvej svetovej vojny - bol na krátky čas nútený narukovať ako rakúsky vojak. Slúžil vo viedenskom vojenskom archíve. V tom čase udržiaval intímny pomer s maliarkou Lou Albert-Lasard ale stýkal sa tiež so statkárkou Herthou Königovou.

Po vojne, v čase keď vznikli Rilkeko vrcholné diela, žil prevažne vo Švajčiarsku.

Počas niekoľkých týždňov intenzívnej práce vo februári 1922 dokončil Rilke na zámku Muzot vo Švajčiarsku jednu zo svojich vrcholných zbierok Duineser Elegien (po slovensky Duinské elégie, preložil M. Šprinc, 1942, M. Válek, 1969 a M. Richter, 2003), venovanú svojej najvernejšej mecenáške, grófke Thurn und Taxis-Hohenlohe. Duinské elégie sú básnickym pokusom vystihnúť zmysel ľudského utrpenia. Tento pevne uzavretý cyklus 10 elégií patrí svojou mnohovýkladovosťou a symbolikou k najzložitejším dielam mladšej nemeckej poézie. Spolu s The Waste Land (1922, po slovensky Pustatina) anglo-amerického básnika T. S. Eliota a s románom Ulysses (1922) írskeho spisovateľa Jamesa Joycea sú Duinské elégie považované za myšlienkové východisko celej modernej literatúry 20. storočia.

V roku 1922 vytvoril Rilke ďalšie významné dielo, Sonette an Orpheus (po slovensky Sonety Orfeovi), ktoré ho podobne ako Duinské elégie preslávili na celom svete.

Od roku 1923 mal vážne a dlhodobé zdravotné problémy. Posledné roky života strávil prevažne na zámku Muzot. V rokoch 1922-1926 napísal niekoľko sto básní, prevažne po francúzsky.

Zomrel na leukémiu v roku 1926 v sanatóriu Valmont pri Montreux vo Švajčiarsku. Pochovaný je pri južnej stene kostola nad dedinou Raron vo švajčiarskom kantone Wallis, asi 20 km od zámku Muzot.

Rilke vytvoril dlhý rad básnických zbierok, z ktorých sú tu uvedené iba tie najvýznamnejšie, mnoho osamotených básní a niekoľko próz, zvlášť poviedok (najmä v ranom období, mnoho z nich je inšpirovananých pražským detstvom).

Pre svoje temné, spirituálne básne ho nazývali „mágom senzibility“ či „básnikom smrti“. Do slovenčiny ho prekladali najmä Karol Strmeň, Miroslav Válek (v jaz. spolupráci s Petrom Hrivnákom) a Milan Richter. Jeho eseje a štúdie o umení preložil do slovenčiny Ladislav Šimon.

 

 • Leben und Lieder, 1894, básnická zbierka.
 • Larenopfer, 1895, básnická zbierka.
 • Traumgekrönt, 1897, básnická zbierka.
 • Advent, 1898, básnická zbierka.
 • Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, 1906, poéma v próze.
 • Das Buch der Bilder, 1902 - 1906, básnická zbierka.
 • Das Stundenbuch, 1904.
 • Requiem, 1908.
 • Neue Gedichte, (1907), Der neuen Gedichte anderer Teil (1908) - rozsiahla básnická zbierka v dvoch častiach.
 • Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1910.
 • Das Marien-Leben, 1912, básnická zbierka.
 • Duineser Elegien, 1912 - 1922, zbierka elegických básni.
 • Die Sonette an Orpheus, básnická zbierka.

Zdroj: wikipedia.org