Rázsochy, nie Rásochy

08.11.2012 06:33

 

V súčasnosti sa hovorí o potrebe dostavať nemocnicu v Bratislave v jej mestskej časti Lamač v lokalite Rázsochy. Názov lokality Rázsochy súvisí so všeobecným podstatným menom rázsocha, ktoré má okrem iného význam „horský chrbát odbočujúci z hlavného horského pásma“. V slove rázsocha možno vyčleniť predponu ráz-, aká je aj v slovách rázcestie, rázštep, ráztoka. Prekvapila nás informácia, že miestne zastupiteľstvo v Lamači schválilo premenovanie spisovného názvu lokality Rázsochy na nespisovnú podobu Rásochy iba so spoluhláskou s. Takýto postup zastupiteľstva je v rozpore s platnými zákonmi o geografických názvoch. V úradnej komunikácii, v médiách a na mapách treba aj naďalej používať spisovnú podobu Rázsochy s predponou ráz-.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas