Roku 1848 maďaróni Hurbana pred slovenským ľudom všelijako očierňovali

16.05.2012 06:06

Roku 1848 maďaróni Hurbana pred slovenským ľudom všelijako očierňovali a ľud od neho odcudziť hľadeli. Tak zeman Peťko z Rovenska, ktorého Hurban pozbavil inšpektorstva hlbockej cirkvi, hoci sám evanjelik, išiel do pútnického miesta Šaštína a tam roztruboval, že slovenskí povstalci sú samí luteráni, ktorí katolícke kostoly búrajú. V Sobotišti, medzi evanjelikmi, zase tým zavádzal ľud, že sa Hurban prevrátil na katolícku vieru a že chce všetkých evanjelikov pokatolíčtiť.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 108)