Roku 1848 Štefana M. Daxnera a Jána Francisciho doviezli ako väzňov do Pešti

18.05.2012 06:16

Roku 1848 Štefana M. Daxnera a Jána Francisciho doviezli ako väzňov do Pešti. Oddali ich v t. zv. Neugebäude profózovi, ktorý ich zaviedol do cely, postavil na piecku lojovú sviečku, poobzeral ich a zamkol. Onedlho sa vrátil a pustil sa s nimi do reči, lenže oni boli zdržanliví. Nakoniec sa ich znova opýtal:

„Ale, páni, prečo ste tu?“

Na to mu Daxner trefne odpovedal:

„Lebo sme boli slabší, ako tí, čo nás sem poslali.“

Profóz žmurkol jedným okom a povedal: „Rozumiem.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 112)