Roku 1866 i Slováci svätili 300-ročnú pamiatku Mikuláša Šubiča Zrinského

12.07.2012 07:02

Roku 1866 i Slováci svätili 300-ročnú pamiatku Mikuláša Šubiča Zrinského. Za rečníkov pri oslave, ktorá bola v Martine, ustanovení boli Juraj Slota a Michal Miloslav Hodža. Jeden mal kázať v katolíckom, druhý v evanjelickom kostole. V deň slávnosti, keď už vyzváňali, kto nebol v Martine? Slávnostný rečník Slota. Vo veľkom počte zhromaždení národovci naliehali na Sasinka, aby ho zastúpil. Sasinek mal iba štvrť hodiny času. Zavrel sa do pokojnej izby, urobil si rozvrh a šiel kázať, že smrť Mikuláša Zrinského bola: 1. koncom časného, 2. začiatkom večného života. Reč ľúbila sa, až prekvapila a rečníka poprosili, aby ju napísal a dal vytlačiť.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 145)