„Samko Novák, dobrý Slovák“

07.07.2012 06:56

„Samko Novák, dobrý Slovák“ — hovorievalo sa o Samuelovi Novákovi, ev. farárovi dolnokubínskom. Novák bol dobrým národovcom, ale za svojho dlhého života bol obľúbený a hľadaný i v zemianskych kruhoch. Medzi nimi tie slová prešli do príslovia: „Samko Novák, dobrý Slovák!“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 138)