Samo Chalupka sa narodil

27.02.2013 07:43

27. februára 1812 sa v Hornej Lehote narodil básnik, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu Samo Chalupka. Jeden zo zakladateľov Společnosti česko-slovanskej, v r. 1830 odišiel ako dobrovoľník na pomoc poľskému povstaniu proti ruskej nadvláde. Po ukončení štúdií na evanj. teologickej fakulte vo Viedni, bol krátko farárom v Chyžnom a od r. 1840 až do smrti v Hornej Lehote. Chalupka prijal Štúrovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Autor básní: Sen, Zrada a básní s jánošíkovskými témami: Likavský väzeň, Kráľohoľská, Junák, protitureckými: Boj pri Jelšave, Turčín Poničan a zo slovanského dávnoveku: Kozák, Branko, Starý väzeň, Odboj Kupov. Jeho báseň Mor ho! sa stala výrazom odhodlania dosiahnuť národnú slobodu a kódexom mravných hodnôt. Zomrel 19. mája 1883 v Hornej Lehote.

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME