Samuel Mikovíny zomrel

23.03.2013 06:22

23. marec 1750 neďaleko Trenčína zomrel Samuel Mikovíny (alebo Mikovíni), slovenský inžinier-zememerač, kartograf a polyhistor. Narodil sa 1686 v Cinobani-Turíčkach alebo 1700 v Ábelovej.

 

 

 

Zdroj: sk.wikipedia.org