Samuel Timon zomrel

07.04.2014 07:12

7. apríla 1736 zomrel v Košiciach Samuel Timon, uhorský polyhistor, pedagóg, zakladateľ kritickej historiografie, slovenského pôvodu. Narodil sa 20. júla 1675 v Trenčianskej Turnej.

Jeho otec Ján Timon bol úradníkom Uhorskej kráľovskej komory, matka Barbora Hrabovská mala zemiansky pôvod. V rokoch 1683 - 1691 študoval na jezuitskom gymnáziu v Trenčíne. Neskôr vstúpil do Jezuitského rádu, ako novic pôsobil vo Viedni, neskôr vyučoval 1 rok v Skalici. Svoje vzdelanie si doplnil štúdiom v Judenburgu a Budíne. Neskôr pôsobil ako pedagóg jezuitského gymnázia, 1712-1720 Trnavskej, od 1721 Košickej univerzity. Dielom „Imago...“ položil základy kritickej historiografie v Uhorsku a základy prvej koncepcie slovenských národných dejín. Zaoberal sa etnogenézou Slovákov a poukazoval na ich starobylosť a národnú samostatnosť. Ovplyvnil mnohých historikov.

 

Zdroj: wikipedia.org