Sergej Sergejevič Prokofiev sa narodil

23.04.2013 07:16

23. apríla 1891 sa narodil Sergej Sergejevič Prokofiev, jedným z najväčších skladateľov 20. storočia. Skladal v širokej škále žánrov vrátane opery, baletu, filmovej hudby, kantát, orchestrálnych a komorných prác. Zároveň bol brilantným klaviristom a dirigentom. Zomrel 5. marec 1953 v Moskve.

Technicko-formová rovina Prokofievovej hudby je v podstate neoklasicistická, avšak nad všetkým dominuje špecifický "duch vzdoru", ktorý je zdrojom neočakávaných zmien v naoko konvenčnej melodickej línii, prekvapujúcich harmonických zvratov, ktoré narúšajú vžitý tonálny poriadok, ako aj rytmických prekvapení. Prokofiev osviežil známe prostriedky, ale výsledkom bolo vytvorenie novej hudobnej kvality, absolútne originálneho a neopakovateľného "prokofievovského" štýlu.

Dielo Sergeja Prokofieva je úctyhodné, okrem iného zahŕňa 7 symfónií, 11 koncertov, 8 opier, 7 baletov a filmovú hudbu. V symfonickej tvorbe sa Prokofiev výraznejšie nepresadil, jeho baletne poňaté symfónie ostali v tieni Šostakoviča, pravdaže s výnimkou Symfónie č. 1 ktorá sa hneď po napísaní stala v Európe pódiovým hitom. O to cennejšie a často interpretované sú však jeho koncerty, z ktorých vyniká Klavírny koncert č. 3 a dva husľové koncerty. Z ostatných orchestrálnych diel je známa rozprávka Peter a vlk, vďačné dielo koncertov orientovaných na detského poslucháča. Vynikajúci je súbor klavírnych sonát, ktoré patria medzi najvýznamnejšie klavírne diela 20. storočia. Najviac však skladateľa preslávil balet Rómeo a Júlia, ktorý spolu s Čajkovského dielami tvorí základ repertoáru snáď každej baletnej scény na svete.

 

Zdroj: wikipedia.org