Server, na serveri

22.01.2011 08:58

Slovom  server,  ktoré  sme  prevzali  z  angličtiny,  sa  pomenúva  počítač,  ktorý  riadi  počítačovú  sieť  a  poskytuje  služby  súčasne  viacerým  používateľom.  Niektorí  používatelia  slovenčiny  skloňujú  slovo  server  tak,  že  vynechajú  hlásku  e  v  druhej  slabike  slova,  teda  servra,  na  servri.  Aj  nedávno  sme  počuli  výpoveď  na  servri  vznikla  porucha.  Slovo  server  však  v  slovenčine  skloňujeme  tak,  že  hlásku  e  pri  skloňovaní  zachovávame,  teda  servera,  o  serveri,  dva  servery.  Citovaná  výpoveď  mala  znieť  takto:  na  serveri  vznikla  porucha.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu