Sidonie Nádherná z Borutína sa narodila

01.12.2013 06:52

1. decembra 1885 sa vo Vrchotových Janoviciach narodila barónka Sidonie Nádherná z Borutína, mecenáškou a priateľkou spisovateľov a umelcov. Zomrela 30. septembra 1950 v Harefielde (Anglicko).

Narodila sa na zámku Vrchotovy Janovice Karolovi Nádhernému a jeho manželke Amélií. Bola najmladšou z ich troch detí.

Vzdelanie získala od súkromných učiteľov. Hovorila česky, nemecky a anglicky, jazdila na koni, hrala na klavíri. Venovala sa literárnemu a výtvarnému umeniu. Mnoho času strávila na cestách temer po celej Európe a navštívila aj severnú Afriku a Blízky Východ. Vydatá bola iba krátko. Vzala si knieža Maxa Thuna-Hohensteina, ale po krátkej dobe ho opustila. Zostala bezdetná.

Jej zámok sa stal jedným z najznámejších salónov. Stretávali sa tu najznámejší predstavitelia domácej i zahraničnej kultúry, ako Rainer Maria Rilke a Karl Kraus, Max Švabinský, Karel Čapek, Adolf Loos, Dora Pejačević, knieža Max Lobkowicz a mnohé iné osobnosti politického a kultúrneho života.

S Karlom Krausom udržiavala milenecký vzťah. 20 rokov každoročne navštevoval jej zámok a trávil tam dlhé mesiace. Veľká časť jeho diela vznikla práve tam.

Druhým jej najčastejším hosťom bol Rainer Maria Rilke, s ktorým sa zoznámila na svojich cestách po Európe, v ateliéri Auguste Rodina. Vyvinul sa z toho hlboký (pravdepodobne iba priateľský) vzťah o čom svedčí niekoľko sto zachovaných listov.

2. svetová vojna zničila jej život. Stratila všetkých priateľov a príbuzných, ktorí buď zomreli, alebo emigrovali. Jej zámok zabralo nemecké vojsko a musela žiť v dvoch malých miestnostiach na neďalekom hospodárstve. Po vojne sa situácia opakovala. Zámok zabralo najprv sovietske vojsko a potom československá armáda. V bezvýchodiskovej situácií sa rozhodla pre emigráciu. Odišla iba s jedným kufríkom s pomocou prevádzača cez „zelenú hranicu“. Útočisko našla v Anglicku, kde sa jej ujali známi, no zakrátko zomrela na rakovinu.

25. mája 1999 boli jej pozostatky po prevoze z Anglicka slávnostne uložené do rodinnej hrobky v zámockom parku vo Vrchotových Janoviciach.

 

Zdroj: wikipedia.org