Skratka Európskej únie je EÚ

15.04.2011 07:30

V  súčasnosti  sa  v  novinách  a  časopisoch  veľmi  často  píše  o  Európskej  únii.  Z  úsporných  dôvodov  sa  v  písanom  texte  pri  opakovaní  názvu  namiesto  plného  názvu  Európska  únia  často  používa  iniciálová  skratka.  Pritom  sa  môžeme  stretnúť  s  dvoma  podobami  skratky,  jednak  so  skratkou    napísanou  s  dlhým  Ú,  jednak  so  skratkou  EU  napísanou  s  krátkym  U.  Keďže  však  v  slove  únia  vyslovujeme  a  píšeme  dlhé  ú,  je  odôvodnené  dlhé  Ú  zachovávať  aj  v  iniciálovej  skratke  .    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas