Slovenský spisovný jazyk

14.02.2013 05:15

1843 na porade v Bratislave poprední štúrovci definitívne rozhodli o prijatí slovenského spisovného jazyka. Toto rozhodnutie potvrdilo stretnutie Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu s Jánom Hollým 11.-16. júla 1843 na fare na Dobrej Vode.


Zdroj: Zlatý fond denníka SME