Soňa – od Sone

28.06.2011 12:51

Podstatné  mená  ženského  rodu  zakončené  na  samohlásku  a,  pred  ktorou  je  mäkká  spoluhláska,  skloňujú  sa  podľa  vzoru  ulica.  Vzor  ulica    v  genitíve  jednotného  čísla  pádovú  príponu  -e,  z  ulice.  Príponu  -e  majú  v  genitíve  nielen  všeobecné  podstatné  mená  zakončené  na  samohlásku  a,  pred  ktorou  je  mäkká  spoluhláska  ň,  napr.  baňa  -  z  bane,  vaňa  -  do  vane,  skriňa  -  zo  skrine,  ale  aj  názvy  obcí,  resp.  ich  častí,  napr.  Čaňa  -  z  Čane,  Vrakuňa  -  z  Vrakune.  Rovnako  majú  v  genitíve  príponu  -e  aj  ženské  mená  zakončené  na  samohlásku  a,  pred  ktorou  je  mäkká  spoluhláska  ň,  napríklad  Broňa  -  od  Brone,  Soňa  -  bez  Sone,  Táňa  -  od  Táne.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas