Spytujúci, opytujúci, nie dotazovateľ

01.06.2012 06:34

V jazykovej praxi sa stretáme so slovom dotazovateľ, napr. zvedavý dotazovateľ, odpoveď dotazovateľovi, dotazovatelia sú viazaní mlčanlivosťou. Podstatné meno dotazovateľ je utvorené od slovesa dotazovať sa a to zasa od podstatného mena dotaz. Tieto slová však nepatria do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Namiesto nich máme podstatné meno dopyt, napr. odpovedať na písomný dopyt, alebo podstatné meno otázka a slovesá spytovať sa, opytovať sa. Na pomenovanie osoby, ktorá sa na niečo spytuje, používame slová spytujúci alebo opytujúci a tieto slová môžeme použiť aj v spojeniach citovaných na začiatku, teda zvedavý opytujúci, odpoveď spytujúcemu sa, spytujúci sú viazaní mlčanlivosťou.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas