Štefan B. Roman zomrel

23.03.2013 06:29

23. marca 1988 zomrel v Toronte Štefan B. Roman, kanadský priemyselník slovenského pôvodu, v rokoch 1971-1988 prvý predseda a zakladateľ Svetového kongresu Slovákov. Celý život veľký národovec a podporovateľ boja Slovákov za slobodu a štátnu samostatnosť. Pápežské vyznamenanie: Rad veliteľa rytierov Svätého Gregora Veľkého. Čestný doktorát troch kanadských univerzít. Vyznamenanie kanadskej vlády: Rad Kanady. Nemci mu udelili Cenu Karola IV. Slováci až v roku 1990: Predsedníctvo SNR udelilo Národnú cenu SR in memoriam. A potom v roku 1995 prezident SR, M. Kováč, udelil Š. B. Romanovi najvyššie štátne vyznamenanie, Rad Bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam. Narodil sa 17. apríla 1921 vo Veľkom Ruskove, dnes Nový Ruskov.

Do Kanady emigroval v roku 1937. Vo vojne už bojoval ako kanadský vojak. V roku 1945 začal organizovať banskú spoločnosť. Začiatkom päťdesiatych rokov založil spoločnosť Denison Mines Limited, ktorá sa časom stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete.

 

Zdroj: wikipedia.org