Štefan Kasarda sa narodil

18.12.2013 06:18

18. decembra 1935 sa v Sačurove narodil Štefan Kasarda, slovenský spisovateľ a dramatik. Bol synovcom básnika Mikuláša Kasardu a otcom spisovateľa a dramatika Martina Kasardu. Zomrel 15. septembra 2006 v Košiciach.

Do literatúry vstúpil písaním básní a poviedok, neskôr sa venoval najmä rozhlasovej tvorbe a písaniu hier. Hlavnou témou jeho diel sú medziľudské a rodinné vzťahy súčasníkov. Venoval sa písaniu pre dospelých, ale i pre deti a mládež. Okrem vlastnej tvorby tiež upravoval pre rozhlas a televíziu drámy a prózy našich (Július Barč-Ivan) aj zahraničných autorov (Victor Hugo, George Orwell). Jeho diela boli uvádzané nielen u nás, ale i v zahraničí (Nemecko, Holandsko, Poľsko, Švajčiarsko).

 

Dielo:

Tvorba pre dospelých

 • 1964 – Sny prichádzajú z mesta
 • 1965 – Štyria z cintorína
 • 1966 – Čas tvojich návratov
 • 1966 – Na samom konci opäť sám
 • 1969 – Deravé vrece
 • 1971 – Ľudia
 • 1976 – Azbukárka
 • 1991 – Nie veľmi veselá slečna
 • 1992 – Zánik školy v obci Č.
 • 1994 – Nie a nie sa pohnúť z miesta
 • 1995 – Vzývanie svetla, životopisná hra o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi
 • 1996 – Plakať pre kohosi
 • 1997 – SKOK
 • 1997 – Púť
 • 1997 – Spoveď
 • 1999 – Dotyk zeme kolenom, autobiografické poviedky
 • 2001 – Hlava ako záťaž
 • 2002 – Hadí kamienok
 • 2005 – Tarzan
 • 2005 – Tellov šíp
 • 2006 – Hlovík medzi vzbúreným ľudom-rozhlasová dramatizácia poviedky J.Záborského

 

Tvorba pre deti

 • 1981 – Povesť bez mena

 

Zdroj: wikipedia.org