Štefan Marko Daxner zomrel

11.04.2014 07:04

11. apríla 1892 zomrel v Tisovci Štefan Marko Daxner,slovenský šľachtic, politik, právnik, publicista a národný buditeľ. Patril k štúrovskej generácii. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Narodil sa 26. decembra 1822 v Tisovci.

Bol iniciátorom celonárodného zhromaždenia v Liptovskom Svätom Mikuláši v roku 1848, spolutvorcom Žiadostí slovenského národa, iniciátorom Slovenského národného zhromaždenia v Martine v roku 1861, hlavným osnovateľom Memoranda národa slovenského a členom prvej slovenskej celonárodnej ustanovizne Tatrína.

 

Zdroj: wikipedia.org