Štefan Sandtner sa narodil

30.04.2013 07:04

30. apríla 1916 sa v Pezinku narodil Štefan Sandtner, SDB (pseudonymy Adam Výška, Ján Brest, Fidel Čas, Cyril Hora, Peter Skala, Dominik Vŕba, Ferko Vek a iné), slovenský básnik katolíckej moderny a katolícky kňaz. Zomrel 14. august 2006 v Bratislave.

Pochádzal z chudobnej rodiny. Vzdelanie získaval na gymnáziu v Šaštíne a v roku 1938 zmaturoval v Kláštore pod Znievom. Už v roku 1934 vstúpil do saleziánskej rehole a v rokoch 1939 - 1943 študoval teológiu na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme, za kňaza bol vysvätený 20. marca 1943 v Ríme. Prednášal na saleziánskom teologickom študentáte vo Svätom Beňadiku (dnes Hronský Beňadik) a vo filozoficko-pedagogickom študentáte v Trnave. Pritom študoval filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V apríli 1950 bol zatknutý a vo februári 1952 vo vykonštruovanom procese odsúdený na pätnásť rokov za velezradu. Prešiel väznicami v Leopoldove, Bratislave, Ilave a Mírove, prepustili ho v roku 1960. V rokoch 1960 - 1968 pracoval ako skladník, od roku 1968 žil na invalidnom dôchodku v Pezinku a Bratislave. Po Nežnej revolúcii žil medzi saleziánmi v Bratislave. Zomrel 14. augusta 2006 v ranných hodinách na následky vážnych zranení.

 

Redigoval časopis Mládež a misie, počas komunistickej totality prispieval svojou tvorbou do viacerých samizdatov. Po Nežnej revolúcii redigoval časopis Don Bosco dnes. Knižne debutoval v roku 1986 zbierkou básní Noctes et dies. Vo svojich dielach poukazuje na bytostné zopätie prírodnej a kresťanskej duchovnej ekológie, časť jeho tvorby, ktorá vznikla počas jeho väznenia, zasa zobrazuje svedectvo o ňom samom, pričom sa stáva príkladom dokumentárnej poézie, no dominantným motívom jeho diel je kresťanská zbožnosť. Okrem vlastnej tvorby sa venuje tiež prekladom z taliančiny.

 

Dielo:

  • 1986 - Noctes et dies
  • 1988 - Malí adorátori
  • 1993 - Sedmikráska. Belasé metamorfózy (vyšlo v časopise Slovenské pohľady)
  • 1996 - Stromy
  • 1996 - Žalár môj žaltár
  • 2000 - S básňou je deň krajší

 

Zdroj: wikipedia.org