Štefan Závodník zozbieral vyše 60.000 podpisov za spolky miernosti

11.05.2012 06:07

Štefan Závodník, katolícky farár v Divine, v smysle naloženia centrálnej, vo Veselom odbývanej schôdzky vo veci spolkov miernosti, zozbieral s neunavnou pilnosťou a zápalom vyše 60.000 podpisov (temer zo všetkých stolíc uhorských) za spolky miernosti. Vec tú predložil roku 1848 palatínovi Uhorska, všetkým katolíckym, grécko-katolíckym a pravoslávnym biskupom, evanjelickým superintendentom a naposledy samému snemu uhorskému prostredníctvom vyslancov trenčianskych so žiadosťou, aby sa nemierne pitie pálenky krajinským zákonom obmedzilo. Vec prekazili vo februári vypuknuvšie nepokoje parížske.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 100-101)